El nen/a descobreix les eines bàsiques per continuar creixent. S'estimula les seves capacitats individuals per tal de funcionar posteriorment en equip. La creativitat i el raonament són instruments fonamentals per potenciar el gust per l'educació, pels hàbits de treball i per la construcció del pensament.

 

Cicle inicial: Aprenen a aprendre, tot passant-ho bé (6 - 8 anys)

Comencen la Primària. Els objectius més importants a assolir en aquest cicle són l’aprenentatge de la lecto-escriptura per poder comunicar-se i aprendre i l’aprenentatge de la matemàtica per poder estructurar el pensament i entendre la realitat.

L'educació emocional és també essencial en aquest cicle. Treballem el coneixement d'un mateix, els hàbits de bona convivència, el respecte i l'acceptació de les diferències. D'aquesta manera aconseguim un ambient de tranquil·litat que afavoreix el desenvolupament integral dels nens i nenes.

                                                                                                                         

Cicle mitjà: s'inicia el procés d'autonomia personal (8 - 10 anys)
Els nens i nenes de Cicle mitjà inicien el procés d’autonomia personal. És important afavorir-la perquè arribin a comprendre i assumir les normes de convivència. Per assolir-la han de tenir coneixement de si mateixos, acceptar i valorar la pròpia feina i augmentar el seu nivell d’autoestima.

                                 

Cicle superior: l'hora del treball acadèmic (10 - 12 anys)
L’objectiu d'aquest cicle és treballar individualment i en equips metodològics de treball intel·lectual, tot incloent-hi la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir les tasques rutinàries.
En aquest cicle s'introdueix l'aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera.