SORTIDES I ESTADES

Si pretenem que el nostre alumnat aprofundeixi en el coneixement de l’entorn, no podem tancar-nos a l’escola. Hem de potenciar el contacte entre nens, joves i la realitat per a la qual els estem preparant. Els nostres currículums incorporen de forma programada tot un seguit de sortides que serveixen a l’alumnat per a conèixer directament la nostra realitat socio-cultural més immediata. Aquest tipus de sortides suposen una ampliació dels coneixements i competències assolits a l’aula, i sempre estan encaminades a superar uns objectius pedagògics transversals. El nostre programa de sortides respon a una previsió general de centre que contempla els alumnes de totes les edats, atenen a la seva maduresa personal i intel·lectual.