RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

 

Som conscients de la importància que té la confiança dipositada en nosaltres per les famílies. Sabem que dur a terme una tasca educativa com la que ens proposem no és possible sense una bona comunicació, àgil, directa i permanent amb les mares i els pares del nostre alumnat.

Duem a terme aquesta comunicació a partir de reunions de principi i final de curs, entrevistes personals, activitats socials de l’escola, conferències i xerrades col·loqui.

L’atenció individualitzada del nostre alumnat i la bona comunicació entre el professorat i els tutors i les tutores permet que la informació que reben les famílies respongui a la realitat pròpia i concreta de cada alumne/a.

Tot l’equip docent sap que aquest intercanvi d’informació és necessari i productiu, i està sempre a disposició de la família per tal d’analitzar qualsevol incidència que afecti el creixement personal i intel·lectual de l’alumnat.

Volem assolir una comunicació constant, participativa, eficaç i activa en la vida de l’escola.