PROJECTE LINGÜÍSTIC

Dins del nostre Projecte Educatiu de Centre, el desenvolupament de la competència lingüística és un dels nostres objectius prioritaris amb el qual estem tots implicats, tant pel que fa a la comprensió com a l'expressió oral i escrita.

La lectura és essencial en la formació de les persones, ens permet aprendre, formar el pensament i l'opinió, obtenir informació, compartir opinions i sentiments... Per això, volem que els nostres alumnes siguin lectors actius, descobreixin el gust per la lectura i que aquesta formi part de les seves activitats de lleure.

Així també, parlar i escriure adequadament ens dóna la possibilitat de comunicar-nos amb eficàcia, reflectir una imatge determinada d'un mateix, transmetre informació, compartir idees pròpies i emocions, etc.

A l'escola portem a terme a tots els nivells un seguit d'actuacions encaminades a afavorir l'adquisició i el desenvolupament d'aquesta competència lingüística: El Padrí de lectura, lectures prescriptives, Club de lectura a l'aula, Jocs Florals,     representacions d'obres de teatre, visites i activitats a les biblioteques del barri...