ETAPES EDUCATIVES

Educació Infantil ( 3 a 6 anys )

És l’escola descoberta, l’inici de la vida en societat, aprendre a conviure i a compartir, formar part del grup i a caminar endavant amb el joc, la creativitat i l’ordre.

 

Educació Primària ( 6 a 12 anys )

Descobrim les eines bàsiques per a créixer. S’estimula el desenvolupament de les capacitats individuals.

Creativitat i raonament són camins per arribar a l’educació del gust als hàbits de treball I a la construcció del pensament.

 

Educació Secundària Obligatòria ( 12 a 16 anys )

L’adolescent troba en aquests moments el seu propi camí. Aprèn a decidir i a especialitzar-se. És el moment de l’orientació i de la tria. És necessari consolidar la personalitat i crear bases sòlides per al futur.

 

Batxillerat (16 a 18 anys )

Els fonaments per al món adult. El jove s’especialitza en les àrees del coneixement que més li agraden i continua perfeccionant les seves capacitats, camí de la Universitat o de la Formació Professional, coneixedor que viure avui vol dir saber adaptar-se a la realitat i contribuir a la millora del món actual.

Modalitats: Humanitats i Ciències Socials

Ciències I Tecnologia

Viure a l’escola és créixer, i en aquest llarg procés cada noia o noi dibuixarà la seva personalitat.