ESCOLA SOSTENIBLE

Escoles + Sostenibles és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, aprenent i actuant en xarxa per transformar l’escola i la ciutat i començant per la intervenció en l'entorn més immediat.

 

L’hort a l’escola esdevé una activitat important que proporciona un gran potencial donat que ens ofereix la possibilitat d’introduir aquest tema a qualsevol àrea curricular.

Aquesta temàtica ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar-se emocionalment, per aprendre a aprendre, per a què dominin les habilitats socials i aconsegueixin el desenvolupament i creixement moral, i tot això, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.

 

Contacte previ

Els alumnes entren en contacte partint de la seva motivació a través de la pluja d’idees sobre què és l’hort. Expliquem les experiències de cadascú i ho posem en comú a través d’un diàleg amb una agrupació de desdoblament. Els alumnes tenen l’oportunitat de compartir amb els seus companys els dubtes i interessos sobre el tema. Hi intervenen experiències personals que fan que el tema s’enriqueixi encara més. Aquest diàleg queda recollit amb les idees més importants en el dossier dels alumnes.Excursió a l’hort de Sagrada Família i al Punt Verd

Aquesta sortida es realitza a principis del primer trimestre i està impulsada des de l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat la realitzen els alumnes de 3r i 4t de primària. Un dia per cada curs. S’agrupen per desdoblament i fan les dues activitats proposades de forma paral·lela.

En aquesta sortida es treballen els següents conceptes:

 • Hort Sagrada Família
 • Història de l’hort
 • Creació dels horts
 • Adobatge
 • Plantació
 • Hort urbà
 • Hort ecològic

La visita es realitza amb un guia acompanyant que fa l’explicació des de l’inici sobre els conceptes treballats. Es demana la participació dels alumnes per entrar en contacte amb el nou concepte. Parteixen del què veuen a l’hort i s’inicia una ronda de preguntes que dóna resposta als continguts exposats. Per conèixer més a fons les hortalisses, els alumnes s’identifiquen amb un dibuix relacionat amb l’hort que portaran penjat del coll durant l’exposició.

Els alumnes tenen l’oportunitat de veure en primera persona la plantació de la temporada en l’espai dedicat a diferents horts cultivats per jubilats de Barcelona.

 • Punt Verd (PV) Sagrada Família
 • Reciclatge
 • Reutilització
 • Reducció
 • Comprensió de les tres R

En aquesta activitat els alumnes realitzen una visita guiada al PV i entren en contacte amb el concepte de reciclatge a través d’una activitat manipulativa on ells mateixos han de classificar diferents residus en els espais més adequats. Observen el funcionament del PV i coneixen les conseqüències del fet de no recicla, així com la comprensió de les tres R com a millora per al medi ambient.