A LES PORTES DEL FUTUR

Ens satisfà veure complerta la nostra tasca educativa quan veiem que hem acompanyat els nostres alumnes des dels 3 anys fins als 18 anys, i que, autònoms, són capaços d’incorporar-se a la vida pròpia de l’adult. El món universitari o una formació professional específica seran els nous àmbits en que es desenvoluparan els nostres alumnes. Estem orgullosos dels resultats que hem assolit entre tots. Els ex-alumnes de Liceu Castro de la Peña han demostrat que estan ben preparats per a fer front als estudis superiors que han triat. Les proves d’accés a la Universitat (PAU) són superades pel conjunt de tots els nostres alumnes amb èxit i la majoria pot triar estudis universitaris amb absoluta llibertat.

Aquests fets ens donen confiança en la nostra metodologia pedagògica i ens animen a continuar treballant en la mateixa línia.

El contacte que mantenim amb molts d'aquests estudiants ens estimula i ens aporta noves informacions que enriqueixen el nostre coneixement del món universitari.

El servei d’orientació a l’alumnat del Liceu Castro de la Peña , format per tutors que reben suport i assessorament psicopedagògic, és l’eina que vetlla per la correcta orientació acadèmica i professional dels nostres alumnes. A partir del material propi que hem anat creant al llarg dels cursos, es complementa la tasca dels tutors i es realitzen activitats d’orientació amb els alumnes dels cursos que impliquen una presa de decisions importants. El servei d’orientació és també un pont entre l’alumne, la família i l’escola a l’hora de decidir sobre el seu futur.