El nostre projecte educatiu consisteix en treballar els aspectes següents:

  • Educar en valors
  • Adquirir els hàbits
  • Conèixer el nostre cos
  • Explorar l’entorn
  • Afavorir l’adquisició del llenguatge
  • Desenvolupar la psicomotricitat
  • Treballar les arts plàstiques
  • Aprendre a interpretar les matemàtiques
  • Descobrir la música
  • Introduir la llengua anglesa