Aquesta és la política de privacitat aplicable al tractament de dades personals que du a terme LLar D’Infants Flors de Maig, SL, conegud com a “Flors de Maig”, a través dels diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostre portal”).

Dades de contacte de Llar D’Infants Flors de Maig

 • NIF B63295208, inscrit al registre mercantil de la província de Barcelona i amb domicili a Rambla Volart 79 Bis de Barcelona, 08041; telèfon 93 436 88 27, i adreça email info@flordemaig.com

El nostre delegat de protecció de dades

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic dpd@flordemaig.com  per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

Exerceix els teus drets a la nostra adreça

També pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d’exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través de l’adreça de correu electrònic info@flordemaig.com

Finalitats del tractament de les teves dades personals

A Llar D’Infants Flors de Maig recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

 • Matriculació i admissió d’alumnes: publicitat i contacte amb persones interessades a incorporarse al
 • Procés de preinscripció, matriculació.
 • Gestió acadèmica.
 • Necessitats educatives especials.
 • Serveis oferts pel centre educatiu als alumnes i que en completen la finalitat educativa: menjador, transport escolar, activitats extraescolars, excursions i colònies, uniformes, etc.
 • Gestió del personal docent, administratiu i de ser
 • Gestió de proveïdors.
 • Sistemes de pagament.
 • Plataformes virtuals d’ensenyament.
 • Sistemes de comunicació/contacte.
 • Informació mèdica.
 • Serveis a exalumnes.
 • Altres

En el cas de les dades dels alumnes, el tractament de dades a l’ escola es produeix per primera vegada amb la petició de la plaça escolar per part dels pares o tutors en el procés de preinscripció, i es manté com a mínim fins que l’alumne finalitza els estudis al centre. Això com-porta el tractament de molta informació, ja sigui facilitada per la família, pels professionals que treballen al centre (professors, tutors, psicòlegs, etc.) o pels mateixos alumnes.

Bases jurídiques en què basem el tractament de dades personals

 • LOE: habilitació per al tractament de dades a les escoles
 • Relació contractual.
 • Habilitació del professorat i treballadors dels centres
 • Consentiment
 • Menors d’edat. Consentiment
 • Xarxes i menors. Consentiment
 • Revocació del consentiment

Obtenim legitimació per dur a terme el tractament de dades personals sobre les bases legals següents:

 • Quan tenim el consentiment explícit dels afectats.
 • Quan el tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat n’és part.
 • En base als interessos legítims quan així es desprèn de la voluntat dels usuaris, respectant sempre els seus drets i la seva privacitat.
 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al centre.
 • Quan es tracten dades personals per complir una missió feta en interès públic.

De qui tractem les dades?

 • Alumnes
 • Pares i mares d’alumnes
 • Professors
 • Tutors
 • Proveïdors
 • Assistents a activitats
 • Monitors
 • Exalumnes
 • Altres persones amb les quals es relaciona l’escola

Els nostres principis

Al Llar D’Infants Flors de Maig apliquem els principis de protecció de dades establerts al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril), i Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD)concretament:

 • Només tractem les dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari gestionar els contractes de serveis o la teva pròpia inscripció.
 • Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres finalitats, i no en fem cap altre ús.
 • Per garantir que les dades estiguin actualitzades, pots gestionar l’actualització de les teves dades personals adreçant-te a la nostra adreça.
 • Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres finalitats.
 • Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat i la confidencialitat, i també la protecció de les teves dades personals contra pèrdua, destrucció o altres danys, incloent-hi la encriptació de la informació.

Amb qui compartim les dades personals?

A Llar D’Infants Flors de Maig compartim les teves dades personals amb els nostres colaboradors en la mesura necessària per garantir els nostres serveis als alumnes i families.

Dades de navegació i galetes

Per optimitzar-ne el funcionament, els nostre portal recullen algunes dades personals com l’adreça IP o el nom de domini del dispositiu utilitzat per la persona usuària, l’adreça URL, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

A Llar D’Infants Flors de Maig fem servir galetes per a finalitats estadístiques, per recopilar informació sobre quins continguts i portals es visiten amb més freqüència, per quins usuaris i des de quina ubicació.

També utilitzem el mecanismes d’anàlisi per rebre informes anònims sobre l’ús, l’interès i les preferències dels usuaris i per poder adequar els nostres continguts

A més, els nostre portal també fa servir eines de mesura d’audiència que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web.

També utilitzem cookies de tercers que poden recopilar informació sobre la teva activitat i navegació en els nostres portals.

Pots obtenir més informació sobre què són les galetes, com gestionar-les i/o com desactivar-les, aquí.