La matrícula està oberta durant tot el curs escolar.
El primer pas és concertar una primera entrevista amb la direcció de l’escola per conèixer el nostre projecte educatiu i les instal·lacions.

A continuació, si així ho desitgeu, passarem a formalitzar la matrícula.

Documentació que cal presentar

Fotocòpies

Carnet de vacunes
Llibre de família
Certificat mèdic
DNI dels pares

 Fotografies

3 Fotografies mida carnet

 Degudament omplerta i signada

Fitxa de dades
Autorització mèdica
Autorització d’excursions
Autorització general d’imatge