Certament, els principis i fonaments últims de la ciència es troben ancorats en un forma d’entendre el món. Cal admetre que el nostre univers no està dominat per  esperits capritxosos que canvien les regles de comportament segons els seus desigs, i que, per tant l’univers pot ser estudiat científicament. André Lwoff, viròleg i Premi Nobel de Medicina i Fisiologia, tractant de definir els virus, va concloure que “els virus són virus”, sense més. En moments de crisi la humanitat sempre ha mirat cap a la ciència i aquesta sempre ha estat a l’alçada. Ara també. Ànims